Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya

You are here

Qui som | CEEISCAT

Qui som

 

El Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el VIH/SIDA de Catalunya (CEESCAT) es va crear l’any 1994 com a òrgan tècnic de suport al  Departament de Salut (DS) pel que fa a la prevenció i control del VIH/SIDA i a partir de 2006 també de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), passant a denominar-se  Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) (DOGC núm. 4770, pàg. 50380, de 28.11.2006).

 

El CEEISCAT és un servei de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) Badalona amb un component d’activitat  programàtica i un altre d’investigació aplicada.  En el primer cas el CEEISCAT actua com a òrgan  de referència responsable del monitoratge i avaluació de les ITS/VIH/SIDA en  dependència funcional  de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC) (Departament de Salut) i en el segon realitza la seva activitat investigadora com a centre d’excel·lència en l’epidemiologia de les ITS/VIH/SIDA en el marc de l’Institut de Recerca Biomèdica Germans Trias i Pujol (IGTP) i la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

La vigilància epidemiològica sobre el VIH/SIDA que realitza el CEEISCAT es basa en tres eixos fonamentals: el monitoratge de paràmetres de morbiditat i mortalitat, el monitoratge de conductes relacionades amb l'adquisició del VIH i les ITS i el monitoratge del diagnòstic del VIH. Aquests sistemes formals es complementen amb diversos estudis observacional que ajuden a conèixer l’estat de l’epidèmia i dels seus determinants a Catalunya. La informació es recull i s’analitza mitjançant el Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica sobre les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (SIVES), el qual es publica en forma d’informe epidemiològic cada dos anys. La recerca del centre inclou l’estudi de la història natural del VIH, els determinants de transmissió, el disseny i avaluació d’intervencions preventives, l’efectivitat i determinants dels antiretrovirals i els determinants conductuals de risc i d’accés als serveis sanitaris.

 

El CEEISCAT és un un centre col.laborador d’ ONUSIDA,  grup de recerca consolidat de l’AGAUR i conjuntament amb el laboratori de microbiologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol i la Fundació Sida i Societat, forma un nodus en el CIBER d’epidemiologia i salut pública (CIBERESP) en el qual coordina el Programa de Determinants de Propagació de les Malalties Transmissibles i el Subprograma de Salut i Immigració.