Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya

You are here

Media cluster meeting on HIV/AIDS | CEEISCAT

 
Aprofitant la presidència grega de la Unió Europea, Atenes acollirà el proper  12 i 13 de juny el Media cluster meeting on HIV/AIDS, organitzat per la Consumers, Health and Food Executive Agency dins el marc del nou programa de salut de la Comissió Europea que ha entrat en vigor aquest mateix any.
 
La reunió, adreçada principalment als mitjans de comunicació, es centrarà en la divulgació de la contribució dels projectes finançats per la Comissió Europea en el camp de la prevenció i atenció del VIH. En un moment en què les infeccions pel VIH a Europa estan augmentant esdevindrà una oportunitat per poder discutir i intercanviar experiències per tal de millorar la resposta a aquesta epidèmia.
 
El meeting comptarà amb la presència de representants polítics i d’experts vinculats a projectes europeus, entre els quals hi haurà el Dr. Jordi Casabona, director científic del CEEISCAT, centre depenent de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ( ASPCAT), qui presentarà els projectes europeus HIV COBATEST i Euro HIV EDAT, liderats ambdós per l’ASPCAT mitjançant el CEEISCAT, com a exemples de l’efectivitat de la prevenció del VIH i el seu diagnòstic precoç en l’àmbit comunitari. En el cas del projecte HIV-COBATEST, finalitzat el passat 2013, l’objectiu principal es centrava en la promoció del diagnòstic precoç de la infecció pel VIH a Europa mitjançant la millora de la implementació i de l’avaluació de les pràctiques de realització de la prova, amb consell assistit de base comunitària. D’altra banda, l’Euro HIV EDAT, iniciat aquest 2014, es focalitza en el rol dels centres comunitaris de cribratge del VIH en la prevenció de l’epidèmia, en explorar noves estratègies de diagnòstic precoç basades en noves tecnologies, així com en millorar l’accés a la prova i l’enllaç dels diagnosticats al sistema sanitari.
 
 Més informació a: http://ec.europa.eu/chafea/news/news322.html